“Graag zou ik op de laatste dag van onze vakantie een bananenplantage bezoeken, ga je mee?”

Dit was de vraag die mijn vrouw mij stelde tijdens de laatste dagen van onze vakantie naar La Palma. Enigszins onzeker of dit mij voldoende zou interesseren bevestigde ik.

Op de betreffende woensdagochtend stonden we om 10:30 uur te wachten op de afgesproken locatie. Op een afstandje zagen we de plantage liggen. Ik zei tegen mijn vrouw: “Zie je al die andere planten groeien tussen de bananenbomen?”. Zonder dat ik het wist had ik zojuist kennis gemaakt met het indrukwekkende ecosysteem waarover ik nog veel zou leren.

Weetje: Een bananenplant is een grassoort, zo leerde ik, geen boom dus :). Er zijn zo’n tweehonderd verschillende eetbare bananensoorten. De bananenplant heeft 1 van de grootste bladeren van alle planten, sterker nog, de bladeren van de plant lopen door in de “stam”.

We werden ontvangen door Fran, de eigenaar van de plantage. Fran, een wereldverbeteraar in hart en nieren en al ruim 10 jaar bezig met bijdragen aan het klimaat met zijn plantage. Hij liet ons binnen en gebood ons hem te volgen. Lopende door een -wat sommige mensen wildernis zouden noemen- leek het wel of ik in een andere wereld terecht was gekomen.

De plantage met de naam PlatanoLógico is een ecologische bananenplantage. Platano Spaans voor banaan en Lógico in dit geval de aanduiding voor de ecologische aspect.

Ecologisch wil zeggen dat alles in overeenstemming moet zijn met de natuurlijke kringloop. Op de plantage wordt dit gerealiseerd door het bouwen en vervolgens natuurlijk laten evolueren van een ecosysteem; balans, terug naar de basis, terug naar de natuur.

Een ecosysteem opstarten is niet eenvoudig. Wij aanschouwden het resultaat van jaren hard werken, leren en na blijven denken! Het ecosysteem van de plantage functioneert zonder het gebruik van artificiële stoffen. Zoals het woord ecosysteem aangeeft houdt de plantage zichzelf in stand.

Loop je door de plantage dan zie je verschillende plantensoorten; natuurlijk bananenplanten maar ook broccoli en vele andere. Ook zie je vele diersoorten waaronder rupsen, vlinders, wespen, vogels, mieren, kakkerlakken, hagedissen, lieveheersbeestjes en zelfs enkele schapen, eenden en ezels. Sommige planten hebben als doel om geoogst te worden voor verkoop. Andere planten, bomen zijn aanwezig als voedsel respectievelijk huisvesting voor dieren. Wouw! Maar waarom dan?

De meeste gebruikers van bananen vinden helaas uiterlijk bijna belangrijker dan smaak. Dit betekent dat een banaan er mooi uit moet zien. Dit wordt ook verwacht van een ecologische banaan. Een voorbeeld: Rupsen nestelen maar wat graag op bananenplanten. In een achterhaalde monocultuur zou hiervoor uitgeweken worden naar het bespuiten van gewassen om de rupsen te weren. Uiteraard is dit uit den boze binnen een ecologische plantage. Het ecosysteem van PlatanoLógico laat zien dat het kan. Door het planten van broccoliplanten tussen de Bananenplanten wijken rupsen reeds gedeeltelijk uit. Wespen (Aphidius Colemani) en vogels brengen de rest van de balans. Vogels nestelen echter niet in een bananenplant, dit betekent dat ook voor hen passende huisvesting geregeld dient te worden in de vorm van bomen. Goed en slecht, dit zijn waardeoordelen van de mensen, in dit ecosysteem werkt alles samen en is het geheel in balans; indrukwekkend!

Deze plantage heeft een bananenproductie die slechts 10%-15% onder doet voor de best-producerende monocultuur plantage! Tegelijkertijd produceert het naast bananen vele (10-tallen) andere groenten en fruit; werkelijk verbluffend.

Gedurende de gehele rondleiding was de intrinsieke motivatie van Fran voelbaar en inspirerend. Mijn bezoek aan het PlatanoLógico ecosysteem heeft mijn ogen verder geopend.

Op het gebied van een biologisch levensstijl of zelfs een ecologische levensstijl ben ik volgend. Mijn vrouw stuurt mij, ik volg en ik leer. Het volgen is goed vol te houden door de zichtbare voordelen van deze aangepaste levensstijl. Deze blog is mijn eerste stap om van volgend naar (mede)richtinggevend te bewegen.

Niet alles wat ik doe is ecologisch of zelfs biologisch. Ik ben echter van mening dat het belangrijker is dat iedereen iets doet dan dat (slechts) een aantal mensen het perfect doen.

Chief Digital Advisor at Red Hat | Creating organizational impact through Open Transformation

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store